Πώς κάνετε αντιγραφή λογαριασμών (λογιστικό σχέδιο εταιρίας και γενικό λογιστικό σχέδιο) από μία εταιρία σε μία άλλη;

Όταν αντιγράφετε μία εταιρία σε μία άλλη που ήδη έχει ανοίξει, τότε σας ρωτάει αν θα αντιγράψετε και το λογιστικό σχέδιο της Εταιρίας. Το γενικό λογιστικό σχέδιο δεν αντιγράφεται, καθώς ούτως ή άλλως είναι κοινό οπότε «φαίνεται» σε όλες τις εταιρίες.