Πως μπορώ να αντιγράψω έναν κωδικό(π.χ πελάτη,είδους,λογαριασμού κ.τ.λ σε νέο;
Μπορείτε να αντιγράψετε κωδικό με τα πλήκτρα Alt+F10 αφού πρώτα έχετε πατήσει ALT+C και έχετε δώσει νέο κωδικό πελάτη.