Ανώτατο όριο υπερωριών εμπορικών επιχειρήσεων και εταιριών παροχής υπηρεσιώνΤο ανώτατο όριο υπερωριώνγια τις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, είναι οι 120 ώρες το έτος (60 ημέρες με 2 ωρη υπερωριακή απασχόληση). Για επιπλέον άδεια της νόμιμης υπερωρίας ο εργοδότης θα πρέπει να απευθυνθεί στο υπουργείο εργασίας για να πάρει την σχετική άδεια.