Είσαστε στις Βοηθητικές > Εργασίες Αρχείων > Άνοιγμα χρήσης. Πώς λειτουργεί η επιλογή αυτή και τι θα πρέπει να προσέξετε;

Προσοχή!! Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται για την εφαρμογή σας στην αρχή της νέας χρήσης έτσι ώστε να μεταφερθούν τα σταθερά στοιχεία των εντύπων Ε3, Ν και περιόδων ΦΠΑ από την προηγούμενη χρήση.
Για να εκτελεστεί η λειτουργία επιλέγετε το εικονίδιο με το κλειδί και το κατσαβίδι (άνοιγμα χρήσης) ή δίνετε F10. Εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα και επιλέγετε το πλήκτρο ΝΑΙ για την έναρξη της διαδικασίας.

“Άνοιγμα χρήσης: Προσοχή!! Η εργασία θα δημιουργήσει εγγραφές Ε3, Ε5, Εκκαθαριστικής, Πιστωτικών Περιόδων, Συντελεστών Αγορών του έτους που έχει επιλεγεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν εργάζεται άλλος χρήστης στο πρόγραμμα”.