Γιατί το πεδίο του πωλήτη είναι ανενεργό και δεν μπορώ να αναζητήσω πωλητή (1.1);
Στην επιλογή 1.1 μπορείτε με τα πλήκτρα ALT+R να βάλετε (1) στο πεδίο πωλητή και να πατήσετε F10 για να γίνει ενεργό το πεδίο του για αναζήτηση.