Είσαστε μέσα στην κίνηση μισθοδοσίας,για εργαζόμενο που έχει ΙΚΑ. Στο ταμπελάκι η ΑΠΔ όμως είναι ανενεργή, γκρίζα. Γιατί γίνεται αυτό;
Αν τα ταμεία που έχετε περάσει στον εργαζόμενο στο Είδος Ταμείου ΔΕΝ είναι ορισμένα σαν ΙΚΑ, τότε εδώ η ΑΠΔ θα εμφανίζεται ανενεργή, γκρίζα. Επίσης, όταν θα πάτε να πάρετε την εκτύπωση της ΑΠΔ δεν θα εμφανίζεται, δεν θα υπάρχουν εγγραφές.