Πώς αναζητώ ένα παραστατικό στην τιμολόγηση (1.1);
Από την επιλογή 1.1

Με Ctrl+F5 αναζητάτε καταχωρημένο παραστατικό πελάτη/προμηθευτή.

Εάν είναι πελάτη το παραστατικό μπορείτε είτε να το δείτε είτε να το αντιγράψετε σε νέο εάν πατήσετε Enter.
Προσοχή!!! Δεν διαγράφεται διότι έχει σημανθεί από τον φορολογικό μηχανισμό.

Σε παραστατικό αγοράς μπορείτε να το αναζητήσετε και με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+D να το διαγράψετε και από την αποθήκη και την λογιστική ταυτόχρονα.