Πώς αναζητώ ένα πάγιο;
Από την επιλογή 1.Ε.1

Με Ctrl+F5 Γενική αναζήτηση
Με F5 Αναζήτηση Κωδικού παγίου
Mε Shift+? Αναζήτηση με περιγραφή παγίου