Πώς μπορώ να αναζητώ την ορθότητα των στοιχείων του προμηθευτή από το TAXIS;
Στο 4.2

Αν συμπληρώσετε το ΑΦΜ και καλέσετε την υπηρεσία (από το κόκκινο πλήκτρο αριστερά), θα σας επιστρέψει τα στοιχεία του συναλλασσόμενου, όπως είναι καταχωρημένα στην
Εφορία.

Προϋπόθεση κλήσης είναι η ύπαρξη σύνδεσης Internet. Yπόψιν ότι καμιά φορά, λόγω φόρτου, το Taxis δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο.