Σχετικά με την ανάρμοστη συμπεριφορά εργοδότηΟι εργοδότες οφείλουν να συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους με ευπρέπεια και να σέβονται την τιμή, την υπόληψη και γενικά την προσωπικότητά τους. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η βάναυση υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και γενικά όποια συμπεριφορά του που προσβάλλει την ηθική και την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου.
Αυτή η ανάρμοστη, υβριστική και βάναυση συμπεριφορά του εργοδότη αποτελεί αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, και ο εργαζόμενος σε αυτή την περίπτωση δικαιούται να την θεωρήσει ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, η οποία ισούται με καταγγελία, και να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρις ότου διορθωθεί η συμπεριφορά του εργοδότη, ή να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας και να διεκδικήσει αποζημίωση.