Πώς μπορώ να αναπροσαρμόσω τις τιμές χονδρικής της αποθήκης π.χ. με 10%;
Από την επιλογή 3.3.5

Πατάτε enter μέχρι να μεταφερθείτε στο πεδίο Χονδρική όπου πατάτε το (1), στο πεδίο ποσοστιαία δίνετε 10 και στο πεδίο Κόστος/Χονδρική/Λιανική 0/1/2 απαντάτε με 0 εάν θέλετε το 10% να γίνει πάνω στην τιμή κόστους, 1 εάν θέλετε να γίνει πάνω στις υπάρχουσες τιμές χονδρικής και 2 εάν θέλετε να γίνει πάνω στην τιμή λιανικής.