Πώς μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά την αναγγελία πρόσληψης;

Θα πάτε μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου στο tab Αναγνώριση και θα πάτε κάτω δεξιά στο πλήκτρο οθόνης Ηλεκτ. Στ όπου και θα συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία.