Μέσα από το πρόγραμμα, από πού μπορείτε να πάρετε το έντυπο Ε3, Αναγγελία Πρόσληψης;

Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Εργαζόμενοι. Με δεξί κλικ, Εκτύπωση, θα επιλέξετε Αναγγελία Πρόσληψης (Ε3), και θα πάρετε την εκτύπωση.