Στέλνετε ηλεκτρονικά την αναγγελία πρόσληψης, αλλά στην φόρμα του υπουργείου, δεν σας εμφανίζει καθόλου τα στοιχεία του εργαζόμενου, ούτε και τον ΚΑΔ της εταιρίας.
Όταν στέλνετε ηλεκτρονικά την αναγγελία θα δείτε αν στην αρχική σελίδα του υπουργείου σας φέρνει αυτόματα το παράρτημα. Αν όχι, τότε θα πάτε μέσα στα στοιχεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, και θα δείτε ότι στο πεδίο Παράρτημα έχει μπει ο σωστός κωδικός (00 για κεντρικό, 01 για 1ο υποκατάστημα, 02 για 2ο κτλ).
Δεν επηρεάζει αν η ημερομηνία πρόσληψης είναι μεταγενέστερη της τρέχουσας.
Επίσης θα πρέπει να έχετε διαγράψει τις ήδη καταχωρημένες αναγγελίες για τον εργαζόμενο αυτόν, μέσα από το site του υπουργείου.