Στην Αναγγελία Πρόσληψης το πεδίο «Αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία σαν μισθωτός» πώς ενημερώνεται;
Το πεδίο αυτό τσεκάρεται αυτόματα όταν στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Εργασιακά υπάρχει αριθμός ενσήμων στο πεδίο Γενική Προϋπηρεσία.
Η Γενική Προϋπηρεσία είναι αυτή που έχει ο εργαζόμενος από οποιαδήποτε εργασία, πριν έρθει να εργαστεί στην εταιρία σας. Υπενθυμίζεται ότι όταν το πρόγραμμα «δει» ότι ο εργαζόμενος έχει γενική προϋπηρεσία 12ετίας τότε θα δικαιούται άδεια 25 ημερών ανάπαυσης.