Έχετε έναν εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει μέσα στο έτος και ξανά προσλαμβάνεται στο επόμενο.
Κατά την αποχώρησή του είχατε βάλει την σχετική ημερομηνία αποχώρησης και όταν τον ξανά προσλαμβάνετε στο νέο έτος του ανοίγετε νέα καρτέλα.
Όταν όμως παίρνετε τον Αναλυτικό Πίνακα της Οριστικής Δήλωσης για το πρώτο έτος στο εύρος των ημερομηνιών το πρόγραμμα σας εμφανίζει ότι ο εργαζόμενος εργάστηκε μέχρι τις 31/12 του έτους και όχι μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του. Γιατί γίνεται αυτό και τι μπορείτε να κάνετε;

Το πρόγραμμα βλέπει την δεύτερη καρτέλα του εργαζόμενου με βάση τον κοινό του ΑΦΜ.
Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος προσελήφθη 01/01/2007 και αποχωρεί στις 30/09/2007. Στη συνέχεια προσλαμβάνεται ξανά. Του ανοίγετε νέα καρτέλα με ημερομηνία πρόσληψης 01/01/2008.
Αν πάρετε τον Αναλυτικό Πίνακα για το 2007 τότε στο εύρος των ημερομηνιών θα σας εμφανιστεί ότι ο εργαζόμενος εργάστηκε μέχρι τις 31/12/2007 και όχι τις 30/09/2007. Αυτό διότι το πρόγραμμα βλέπει την ημερομηνία αποχώρησης της δεύτερης καρτέλας, και επειδή είναι κενή, θεωρεί ότι ο εργαζόμενος εργάστηκε όλο το 2007.
Αν ο εργαζόμενος αποχωρούσε μέσα στο 2008, για παράδειγμα στις 05/02/2008 τότε πάλι στον Αναλυτικό Πίνακα το πρόγραμμα θα σας εμφάνιζε στο εύρος των ημερομηνιών μέχρι τις 31/12/2007 και όχι 30/09/2007. Και πάλι ο λόγος είναι ότι το πρόγραμμα βλέπει από την δεύτερη καρτέλα ως ημερομηνία αποχώρησης την 05/02/2008 που είναι μεταγενέστερη του 2007. Οπότε και θεωρεί ότι ο εργαζόμενος εργάστηκε όλο το 2007 για αυτό και εμφανίζει αυτή την ημερομηνία.
Θα πρέπει να βάλετε μία τελεία στην καρτέλα που του ανοίγετε στο 2008 ώστε το πρόγραμμα να μην λάβει τον κοινό ΑΦΜ και να σας εμφανίζει στον Αναλυτικό πίνακα την 30/09/2007 που θα δει από την πρώτη καρτέλα του εργαζόμενου.