Είσαστε μέσα στα στοιχεία του μετόχου και κάνετε κλικ στο κάτω πλήκτρο Ε1, και στη συνέχεια στο Ανάλυση. Ποια η χρήση του;

Θα σας εμφανίσει πίνακα Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εντύπου Ε1:
Εισόδημα, Διαφορά Τεκμηρίων, Φορολογητέο εισόδημα, Δαπάνες, Τελικό φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις φόρου, Αναλογούν φόρος, Παρακρατηθείς φόρος, Κύριος φόρος, Προκαταβολή φόρου, Λοιπά Προστιθέμενα Ποσά, Σύνολο φόρου, Εισφορά Αλληλεγγύης.
Βλέπετε δηλαδή με μία συνοπτική ματιά την πορεία της εκκαθάρισης του φορολογούμενου.