Πώς μπορώ να εκτυπώσω την ανάλυση μεγεθολογίων βάσει των κινήσεων αποθήκης;
Σε όλες τις εκτυπώσεις του προγράμματος που αφορούν την αποθήκη π.χ 2.Α.1 υπάρχει ερώτηση…

Ανάλυση Μεγεθολογίων (Ν/Ο)