Στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Ανάλυση Κίνησης Στηλών, πού χρησιμεύει;
Εδώ σας εμφανίζει τις στήλες του βιβλίου που έχετε ανοίξει, με τα ποσά τους, για το διάστημα που έχετε επιλέξει (αθροιστικά για την περίοδο αυτή).
Χρησιμεύει για να κάνετε ελέγχους ορθότητας της περιοδικής ΦΜΥ γιατί εδώ απεικονίζονται οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων που έχουν κινηθεί μέσα σε μία χρονική περίοδο, με την καθαρή αξία αλλά και την ανάλυση της αξίας του ΦΠΑ ανά λογαριασμό.
Μπορείτε να ορίσετε τους λογαριασμούς, τις ημερομηνίες, και του υποκαταστήματος.
Για να διασταυρώσετε τα αποτελέσματα μίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, αρκεί απλά να ορίσετε το ημερολογιακό εύρος της εκτύπωσης, αφήνοντας τα υπόλοιπα πεδία κενά.