Έχετε πάει στην Απογραφή > Είδη αποθήκης για να καταχωρήσετε ή να μεταβάλετε ένα είδος. Τα πλήκτρα Ανάλυση και Σύνολα (στο παράθυρο του Είδους) πώς λειτουργούν;

Στο Ανάλυση καταχωρείτε την ποσότητα απογραφής για κάθε υποκατάστημα / αποθήκη και την τιμή μονάδας του είδους. Από εδώ ενημερώνεται και το Βιβλίο απογραφής στις Εκτυπώσεις.
Στο Σύνολα βλέπετε το σύνολο της αξίας απογραφής του είδους για κάθε υποκατάστημα / αποθήκη ξεχωριστά αλλά και συνολικά για την εταιρία.