Πώς μπορώ να κάνω ανακατασκευή Index Προμηθευτών;
Από την επιλογή 4.2

Alt + I ……. ανακατασκευή αρχείου δεικτών (σε περίπτωση καταστροφής του).