Αναγνώριση προϋπηρεσίας στο εξωτερικόΑν υπάρχει προϋπηρεσία από χώρα μέλους της ΕΕ ή από Τρίτη χώρα όπου υπάρχει διακρατική συμφωνία , και πρόκειται για την ίδια ειδικότητα και τον ίδιο κλάδο, τότε αναγνωρίζεται η σχετική προϋπηρεσία. Το αποδεικτικό έγγραφο θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο και στην Ελληνική γλώσσα.