Τι ισχύει για τα αναδρομικά:Οι συμβάσεις συνήθως ορίζουν πως οι αποδοχές θα αυξηθούν με αναδρομική ισχύ. Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος με βάσει την σύμβασή του έχει αποδοχές 1200€ μικτά.
Η σύμβαση μπορεί να δώσει αύξηση, πχ τον Αύγουστο κατά 3% με αναδρομική όμως ισχύ από τον Γενάρη.
Άρα ο εργαζόμενος από τον Αύγουστο και μετά θα έχει αποδοχές 1200€ + 1200€ * 3% = 1200€ + 36€ = 1236€.
Αφού είναι με αναδρομική ισχύ από τον Ιανουάριο, στην ουσία λέμε ότι οι αποδοχές του ήταν 1200€, θα έπρεπε όμως να είναι 1236€ (μικτά), άρα θα πρέπει να τον πληρώσουμε 36€ για την περίοδο από Ιανουάριο μέχρι και Ιούλιο.
Δεν θα επαναϋπολογίσουμε τις μισθοδοσίες-κινήσεις του. Τα αναδρομικά θα υπολογιστούν στον Αύγουστο.
Θα είναι λοιπόν:
Για Γενάρη έως και Ιούνιο έχουμε 6 μήνες, και ½ το Δώρο Πάσχα θα είναι:

Γενάρης: Πήρε 1200€, θα έπρεπε να παίρνει 1236€, άρα του χρωστάμε 36€ για τον μήνα αυτόν.
Άρα : 6 μήνες * 36€ = 216€.
Και για το Δώρο Πάσχα: Υπολογίστηκε 1200€ /2 = 600€, ενώ θα έπρεπε να ήταν: 1236€ / 2 = 618€.
Άρα του χρωστάμε : 618€ – 600€ = 18€, ή: 36€ /2 = 18€.
Σύνολο αναδρομικών για τον Αύγουστο: 216€+ 18€ = 234€.

Αν οι συντελεστές του ταμείου του προβλέπουν εισφορές πχ 16% για τον εργαζόμενο και 28% για τον εργοδότη τότε θα έχουμε εισφορές αναδρομικών; 234€ * 16% =37,44€, και 234€* 28% = 68,04€.

Τα αναδρομικά φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολόγησης. Αν όμως είναι αναδρομικά προηγούμενου έτους (δεν αφορούν το τρέχον), τότε φορολογούνται αυτόνομα με 20% (δεν πάνε στις συνολικές αποδοχές για να φορολογηθούν στην κλίμακα). Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η έκπτωση φόρου 1,5% .