Πώς υπολογίζονται τα αναδρομικά λόγω αλλαγής των τριετιών που βάλατε εσείς με το χέρι στην Προϋπηρεσία Κλάδου του οικοδόμου;

Το πρόγραμμα υπολογίζει τις τριετίες με βάση την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου σε σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία, καθώς και με βάση τα έτη προϋπηρεσίας που έχετε βάλει στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Σύμβαση, στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου. ΔΕΝ υπολογίζονται από το πεδίο Τριετίες (στην καρτέλα του εργαζόμενου, στο ταμπελάκι Εταιρικά, στο αντίστοιχο πεδίο), στο οποίο απλά βάζετε τον αριθμό των τριετιών για να εμφανιστεί στην ΑΠΔ.

Προσοχή για τα Αναδρομικά:

Αν έχετε βάλει στον Οικοδόμο από την αρχή τα έτη Προϋπηρεσίας στην Προϋπηρεσία Κλάδου τότε το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα το Επίδομα Τριετίας στην Σύμβαση, όταν θα «μπαίνει» ο εργαζόμενος σε νέα τριετία με βάση την ημερομηνία πρόσληψής του και την τρέχουσα ημερομηνία.

Σε αυτή την περίπτωση, όταν θα πάτε να βγάλετε αναδρομικά λόγω αύξησης της σύμβασης, τότε το πρόγραμμα θα σας υπολογίσει αναδρομικά για αυτό το επίδομα τριετίας με τις ανάλογες τριετίες που είχε ο εργαζόμενος πριν αυτές αυξηθούν (διότι μπήκε σε νέα τριετία ο εργαζόμενος πριν τρέξετε αναδρομικά).

Παράδειγμα:

Ο Οικοδόμος έχει στην Πρ. Κλάδου 3 έτη, και ημερομηνία πρόσληψης 01/09/2006. Στην καρτέλα του εργαζόμενου λοιπόν στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου έχετε βάλει το νούμερο -3 *300= 900-, (σε ένσημα), και στην Σύμβαση του εργαζόμενου, στο ταμπελάκι Σύμβαση, έχετε ενεργοποιήσει το Επίδομα Τριετίας (το έχετε τικάρει).

Τώρα είστε στον Αύγουστο του 2009, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο θα πάρει άλλη μία τριετία (σύνολο -2- τριετίες) και θέλετε να υπολογίσετε μισθοδοσία.

Έστω ότι το ημερομίσθιο που προβλέπει η σύμβαση έστω ότι είναι 60€. Τρέχετε τις μισθοδοσίες, και το ημερομίσθιό του είναι 60€ + 60€ * 10%*1 = 66€. Δηλαδή το επίδομα της τριετίας είναι 6 €

Έστω ότι τον Σεπτέμβριο αλλάζει το ποσό της σύμβασης με αναδρομική ισχύ και γίνεται 70€ . Ταυτόχρονα ο εργαζόμενος μπαίνει σε νέα τριετία, άρα τώρα έχει σύνολο ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ (θα τις «δει» το πρόγραμμα αυτόματα).

Το 10% τώρα είναι 7€. Και το ημερομίσθιο θα είναι 70 + 2* 70*10% = 84€,

Το επίδομα λοιπόν για -2- τριετίες είναι 14€ (70*10% * 2).

Αν τρέξετε αναδρομικά από τον 1ο μήνα το πρόγραμμα θα «δει» ότι τον Γενάρη του 2009 ο εργαζόμενος είχε -1- τριετία, και θα σας υπολογίσει ως αναδρομικά την διαφορά του ποσού της σύμβασης με την διαφορά του ποσού του επιδόματος για ΜΙΑ τριετία, όπως και πρέπει να είναι, δηλαδή:
(70 – 60 ) + (7-6 ) = 11€, είναι το αναδρομικό ημερομίσθιο, ΚΑΙ ΟΧΙ (70-60) + (14-6).

Αν όμως εσείς πήγατε και βάλατε με το «χέρι» στη συνέχεια στο πεδίο Πρ. Κλαδ κάποιες τριετίες (ενδεχομένως γιατί ξεχάστηκαν να μπουν από την αρχή, τότε το πρόγραμμα θα σας δώσει αναδρομικά σαν να είχε ο εργαζόμενος αυτό τον αριθμό τριετιών από την αρχή του έτους, έστω κι αν δεν τις είχε, οπότε θα πρέπει να το προσέξετε αυτό.

Παράδειγμα:

Ο Οικοδόμος έχει -2- τριετίες, και ημερομηνία πρόσληψης 01/01/2009.

Περνάτε την καρτέλα του εργαζόμενου και εκ παραδρομής (ή επειδή ξέχασε να σας το πει ο οικοδόμος), στο πεδίο Πρ. Κλαδ βάζετε μία τριετία, δηλαδή τον αριθμό -3*300=900,- ενώ ο οικοδόμος έχει -2- τριετίες, δηλαδή θα έπρεπε να βάλετε -6*300=1800- και όχι -3-. Τρέχετε λοιπόν τις μισθοδοσίες μέχρι και τον Αύγουστο.

Το ημερομίσιθο που προβλέπει η σύμβαση έστω ότι είναι 60€. Τρέχετε τις μισθοδοσίες, και το ημερομίσθιό του είναι 60€ + 60€ * 10%*1 = 66€. Δηλαδή το επίδομα της τριετίας είναι 6 €

Έστω ότι τον Σεπτέμβριο καταλαβαίνετε το λάθος, και πηγαίνετε και βάζετε στο Πρ.Κλαδ -6*300=1800-, και ταυ-τόχρονα τον Σεπτέμβριο αλλάζει το ποσό της σύμβασης με αναδρομική ισχύ και γίνεται 70€ .

Το 10% τώρα είναι 7€. Και το ημερομίσθιο θα είναι 70 + 2* 70*10% = 84€,

Το επίδομα λοιπόν για -2- τριετίες είναι 14€ (70*10% * 2).

Αν τρέξετε αναδρομικά από τον 1ο μήνα το πρόγραμμα θα «δει» ότι τον Γενάρη του 2009 ο εργαζόμενος είχε -2- τριετίες, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ, δηλαδή θα αναθεωρήσει τον αρχικό αριθμό του τριετιών .

Θα σας υπολογίσει ως αναδρομικά την διαφορά του ποσού της σύμβασης με την διαφορά του ποσού του επιδόματος για ΔΥΟ τριετίες, δηλαδή: (70-60) + (14-6). = 18€ (το αναδρομικό ημερομίσθιο).

Αν λοιπόν θέλετε να του δώσετε αναδρομικά και στην διαφορά τριετίας λόγω του ότι δεν περάστηκε από την αρχή, τότε θα το αφήσετε ως έχει. Αν όμως δεν θέλετε να υπολογιστούν αναδρομικά και στην διαφορά της τριετίας, τότε αυτά έπρεπε να υπολογιστούν ως εξής:

Ενώ θα έπρεπε να είναι:
(70 – 60 ) + (7-6 ) = 11€, είναι το αναδρομικό ημερομίσθιο.

Αν λοιπόν αλλάξετε την Προϋπηρεσία Κλάδου το πρόγραμμα θα σας υπολογίσει αναδρομικά σαν να είχε αυτή την ίδια προύπηρεσία από την αρχή του έτους (πράγμα που καμμιά φορά θα πρέπει να γίνει, αν πχ όντως εξ’ αρ-χής στον εργαζόμενο

Προσοχή: Αν το Επίδομα Τριετίας ΔΕΝ το είχατε ενεργοποιήσει στην σύμβαση του εργαζόμενου όταν υπολογίσατε τις μισθοδοσίες για εκείνους τους μήνες, τότε τα αναδρομικά των τριετιών για εκείνη την περίοδο θα είναι μηδέν . Αν το είχατε ενεργοποιήσει, τότε ακόμα και στην περίπτωση που τότε είχε μηδέν τις τριετίες, το πρόγραμμα θα σας υπολογίσει αναδρομικά στην διαφορά των τριετιών.

Παράδειγμα:

Έχετε έναν οικοδόμο που το ημερομίσθιο είναι 60€. Από τον Ιανουάριο μέχρι πχ και τον Σεπτέμβριο υπολογίζετε μισθοδοσίες, χωρίς καμία τριετία, και χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει το Επίδομα Τριετίας στην Σύμβαση του εργαζόμενου (κλικάροντάς το ) .

Στον Σεπτέμβριο διαπιστώνετε ότι ο εργαζόμενος έχει -2- τριετίες και βάζετε το νούμερο -6*300=1800 – στην Πρ. Κλαδ. Τώρα αν τρέξετε αναδρομικά δεν θα υπολογιστεί τίποτα ως αναδρομικό επιδόματος τριετίας, όχι διότι οι τριετίες του οικοδόμου ήταν μηδέν, αλλά διότι δεν είχατε ενεργοποιήσει το Επίδομα Τριετίας μέσα στην Σύμβαση του εργαζόμενου.
Αν το είχατε ενεργοποιήσει, θα υπολογιστούν αναδρομικά στην διαφορά των δύο τριετιών (της ΜΗΔΕΝ που είχε και των ΔΥΟ που έχει τώρα).

Πχ στον οικοδόμο δεν έχετε βάλει καμμία τριετία και ούτε έχετε ενεργοποιήσει το επίδομα τριετιών. Το ημερομίσθιο είναι 60€. Τον Σεπτέμβριο το ημερομίσθιο γίνεται 70 € και βάζετε και -2- τριετίες που εκ παραδρομής δεν είχαν μπει. Όταν τρέξετε αναδρομικά το αναδρομικό ημερομίσθιο θα είναι απλά 70-60 = 10, χωρίς το επίδομα τριετίας.

Αν όμως στον οικοδόμο από τον Ιανουάριο δεν είχατε βάλει καμία τριετία αλλά είχατε ενεργοποιήσει το επίδομα μέσα στην Σύμβαση, τότε θα σας έδινε αναδρομικό ημερομίσθιο (70-60) + (60*10%*2 -0) = 10€ +12€ = 22€.