Πώς μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα για όλους τους οικοδόμους, για όλες τις εταιρίες σας τα αναδρομικά τους εφόσον συντρέχει λόγος ; (αλλαγή σύμβασης, τεκμαρτού, ασφαλιστικών ποσών κτλ);

Θα πάτε στα Οικοδομικά > Υπολογισμός Αναδρομικών. Θα ορίσετε τα σχετικά και θα υπολογιστούν αυτόματα τα αναδρομικά. Πάντα υπολογίζονται για έναν μήνα πριν από αυτόν στον οποίον και τα υπολογίζετε. Τις κινήσεις των αναδρομικών μπορείτε να τις δείτε από τα Οικοδομικά > Κινήσεις, όπως δηλαδή βλέπετε και οποιαδήποτε άλλη κίνηση μισθοδοσίας οικοδόμων.