Αλλάζει η κλίμακα του φόρου μέσα στο έτος, από κάποιον μήνα και μετά, καθώς και το αφορολόγητο των παιδιών. Πώς θα το χειριστείτε στο πρόγραμμα; Θα πρέπει να τρέξετε αναδρομικά;
Αν αλλάξει η κλίμακα φόρου μέσα στο έτος (όπως έγινε το 2010), ή αλλάξει το αφορολόγητο των παιδιών κτλ, τότε οι μισθοδοσίες, οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων από τον μήνα της αλλαγής και μετά θα είναι διαφορετικές σε σχέση με τις προηγούμενες. Θα το αφήσετε όπως είναι. Αν ο εργαζόμενος είναι στην εταιρία από την αρχή του έτους θα του γίνει εκκαθάριση φόρου.
Επίσης δεν θα υπολογίσετε αναδρομικά τον φόρο, σαν να ίσχυε η νέα φορολογική κλίμακα από την αρχή του έτους, οπότε θα πρέπει να ξανά υπολογίσετε τις μισθοδοσίες κτλ. Δεν γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα και ΔΕΝ συντρέχει κανένας λόγος αναδρομικών λόγω αλλαγής κλίμακας φόρου (αν επιχειρήσετε να το κάνετε με το χαρτί και το μολύβι θα εμπλακείτε σε αρκετά δαιδαλώδεις και χρονοβόρες αριθμητικές πράξεις, χωρίς κανέναν λόγο).
Το ίδιο και στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που αλλάξει ο συντελεστής 3% των εποχιακών ή το 20% των ελευθέρων ή το χαρτόσημο κτλ. μέσα στον χρόνο. Είναι αρκετά απίθανο να δοθεί από το κράτος οδηγία να ισχύσει αυτό αναδρομικά.