Τα Αναδρομικά των Οικοδόμων διανέμονται ανά έργο;
Ναι, διανέμονται και επιμερίζονται ανά έργο. Όταν υπολογίζετε τα αναδρομικά θα καταχωρήσετε ένα έργο από αυτά που έχει εργαστεί η επιχείρηση, και ένα Έργο/Φάση. Θα υπολογιστούν κανονικά τα αναδρομικά και το πρόγραμμα θα τα επιμερίσει στα έργα των εργαζόμενων.