Πώς αμοίβεται εργαζόμενος που κλήθηκε για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις:Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια στο προηγούμενο έτος από αυτό της κατάταξης, ή 150 ημέρες εργασίας το τελευταίο 15μηνο χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των -3- τελευταίων μηνών από το επίδομα στράτευσης.