Αμοιβή εργαζόμενων στις ΑργίεςΠώς αμείβονται οι εργαζόμενοι στις υποχρεωτικές αργίες αν απασχοληθούν σε αυτές:
Αν οι μισθωτοί απασχοληθούν στις υποχρεωτικές αργίες τότε δικαιούνται προσαύξηση 75% του 1/25 του μισθού ή ημερομίσθιου. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν την ημέρα της αργίας θα πάρουν κανονικά το ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν εργαστούν στην υποχρεωτική αργία, θα πάρουν απλά τις αποδοχές τους (το πλήρες μηνιάτικό τους).
Αν είναι ημερομίσθιος και απασχοληθεί την ημέρα της αργίας τότε παίρνει προσαύξηση 75% πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο. Αν είναι μισθωτός και εργαστεί την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας τότε θα πάρει προσαύξηση 75% στο 1/25 του μισθού του.
Αν η εταιρία λειτουργήσει την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας (κατόπιν έγκρισης από την επιθεώρηση), αλλά ο εργαζόμενος δεν προσέλθει στην εργασία του, τότε χάνει τελείως το μεροκάματο.
Νυχτερινά και αργίες μαζί, πώς υπολογίζονται.

Ερώτηση:
Έχουμε έναν εργαζόμενο που στο ωράριό του εργάζεται και νυχτερινά σε μόνιμη βάση. Αν σε κάποιον μήνα που τρέχουμε την μισθοδοσία υπάρχουν και αργίες, πώς θα ενημερωθεί η μισθοδοσία αυτή;

Καταρχάς αν ο εργαζόμενος (ανεξάρτητα αν είναι Υπάλληλος, Εργάτης ή Ωρομίσθιος) έχει δουλεύει Νυχτερινά τότε θεωρείται αυτόματα ότι έχει δουλέψει την αργία. Άρα η εφαρμογή θα του δώσει αυτόματα την ανάλογη προσαύξηση του 75%.

Αν ο εργαζόμενος δεν έχει νυχτερινά μέσα στο ωράριό του τότε εξ’ ορισμού θεωρείται ότι δεν εργάζεται στην ημέρα της αργίας οπότε δεν θα του κάνει καμία προσαύξηση για αυτήν.
Η εφαρμογή στην κίνηση της μισθοδοσίας στο ταμπελάκι Μισθοδοσία στο πεδίο Νυχτερινά , θα μας φέρει τις νυχτερινές ώρες του εργαζόμενου.
Στο πεδίο Κυριακές / Αργίες θα μας εμφανίσει τον αριθμό των ωρών που εργάστηκε αυτή την αργία, και στο πεδίο Νυχτερινές / Κυριακές / Αργίες τις ώρες του νυχτερινού που θα συμπέσουν με την αργία.

Παράδειγμα:
Ο εργαζόμενος έχει ωράριο : από 21: 00 έως 03:00.
Ο συγκεκριμένος μήνας έχει 22 εργάσιμες ημέρες .
Οι συνολικές ώρες εργασίας του είναι λοιπόν 6 *22 = 130 ώρες, δηλαδή 1*22 = 22 ώρες όχι νυχτερινά και 110 ώρες Νυχτερινά.
(από 21:00-22:00 είναι τα μη νυχτερινά και από 22:00 – 06:00 είναι τα νυχτερινά).

Τρέχουμε πχ την μισθοδοσία του Μαρτίου όπου υπάρχει η αργία της 25ης. Το σύνολο των Νυχτερινών είναι 110 (5 ώρες νυχτερινά * 22 ημέρες εργασίας, χωρίς το 1,2 στον υπολογισμό των νυχτερινών).
Αυτές οι 110 ώρες θα «σπάσουν» ως εξής:
Στην Μισθοδοσία Περιόδου στο πεδίο Νυχτερινές θα μας εμφανιστεί το 105 ώρες ( οι 110, μείον οι -5- που είναι τα νυχτερινά της αργίας), στο πεδίο Κυριακές / Αργίες 5 ώρες.
Και στο πεδίο Κυριακές / Αργίες 1 ώρα, που είναι η ώρα 9 με 10 το βράδυ, (21:00-22:00), που δεν είναι νυχτερινή, αλλά είναι στην αργία.

Στα Νυχτερινά και στις Αργίες τώρα συνολικά είναι 111 ώρες, είναι 110 νυχτερινές και -1- η ώρα των μη νυχτερινών στην αργία.

Τώρα μπορούμε να δούμε την ανάλυση αποδοχών από το ταμπελάκι Αποτελέσματα:

Αν οι Μικτές αποδοχές του είναι 1000€ θα έχουμε:

1000€ / 166,667 = 6€ ανά ώρα

Και: 105 *6 = 630 και 630 * 25% = 157,50€ οι αποδοχές νυχτερινών που δεν είναι στην αργία.

Το νυχτερινό που έπεσε στην αργία θα είναι: Νυχτερινές Κυριακές αργίες: 5 ώρες * 6€ *(25% προσαύξηση νυχτερινών + 75% προσαύξηση αργίας) = 5 ώρες *6€ *100% = 30€ επιπλέον, προσαύξηση.
Η ώρα της αργίας που δούλεψε (και δεν είναι νυχτερινή), θα αυξηθεί κατά 75% άρα στις αποδοχές θα είναι 6€ * 75% = 4,5€.

Σύνολο: 157,50€+4,5€+30€ = 192€. Αυτό είναι το συνολικό ποσό της προσαύξησης.

και : 1000€+ 192€ = 1192€.