Στέλνετε την Οριστική ΦΜΥ για μία συγκεκριμένη εταιρία. Όταν όμως το πρόγραμμα σας βάζει στο taxis net εμφανίζεται το όνομα άλλης εταιρίας. Γιατί γίνεται αυτό;
Πρώτα θα δείτε πολύ προσεκτικά τους κωδικούς και το username του taxis και για τις -2- εταιρίες.
Αν είναι σωστοί τότε αυτό γίνεται διότι όταν κάνατε αποστολή στην 1η εταιρία ( αυτή που λανθασμένα σας εμφανίζει), δεν είχατε κάνει log out από το site.
Το «κρατάει» λοιπόν, οπότε όποια οριστική και να στείλετε, θα σας φέρνει αυτή την αρχική εταιρία.
Θα πρέπει να κάνετε Log out (αποσύνδεση) λοιπόν, και μετά θα γίνει η αποστολή της σωστής εταιρίας.