Πώς αλλάζω χρήση στα πάγια;
Aπό την επιλογή 1.Ε.9

Μπορείτε να μεταφέρετε τα Πάγια και τις κινήσεις των Παγίων που έγιναν μετά την δημιουργία της νέας Οικονομικής Χρήσης, απο την παλαιά χρήση στην νέα.

Γίνεται μεταφορά αναλυτικών εγγραφών και ενημέρωση του Μητρώου Παγίων ταυτόχρονα. Προϋπόθεση για σωστή μεταφορά και ενημέρωση είναι οι Λογαριασμοί Λογιστικής οι Πελάτες και οι Προμηθευτές που ανοίχθηκαν μετά την δημιουργία της νέας χρήσης και στις δύο εταιρείες ( παλαιά και νέα ) να ανοιχθούν με την ίδια ακριβώς σειρά.

Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο κατά την μεταφορά θα βγει μήνυμα λάθους και θα δημιουργηθεί ένα αρχείο με όνομα PAGERROR.DAT που θα αναφέρει το πρόβλημα που τυxόν υπάρχει.
Τα συγκεκριμένα Πάγια θα πρέπει να δημιουργηθούν όπως και οι κινήσεις τους στην νέα χρήση από τον χρήστη χωρίς Λογιστικές Εγγραφές.

Απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις….

Κωδικός Εταιρείας Προηγούμενης Χρήσης
Δηλώνετε τον Α/Α της εταιρείας από την οποία θέλετε να μεταφέρετε Πάγια

Επιβεβαίωση (Ν/Ο)
Με (Ν)αι και το πλήκτρο F10 ξεκινάει η διαδικασία μεταφοράς.