Πώς μπορώ να κάνω αλλαγή χρήσης λογιστικής σε νέα χρήση;
Από την επιλογή 4.Μ.5 Μηνιαίες/Ετήσιες Εργασίες και απαντάτε στις ερωτήσεις.

Προσοχή!!! Να έχετε πάρει πρώτα Backup της εταιρίας διότι αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις κινήσεις λογιστικής.