Πώς μπορώ να κάνω αλλαγή χρήσης Αποθήκης σε νέα χρήση;
Από την επιλογή 4.7 Αλλαγή χρήσης αποθήκης.

Στην ερώτηση Συνέχεια (Ν/Ο) θα πατήσετε Ν εάν θέλετε τα υπόλοιπα της αποθήκης να έρθουν ως εκ μεταφοράς ή αλλιώς πατάτε Μ για να μηδενίσουν.

Προσοχή!!! Να έχετε πάρει πρώτα Backup της εταιρίας διότι αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις κινήσεις Αποθήκης.