Πως αλλάζω χρήση στα αξιόγραφα;
Από την επιλογή 1.Δ.3

Από αυτή την επιλογή κάνετε την μεταφορά των αξιογράφων προηγούμενης χρήσης τα οποία διαμορφώθηκαν από την αλλαγή χρήσης και μετά.

Συγκεκριμένα μεταφέρονται όλα τα νέα αξιόγραφα που δημιουργήθηκαν καθώς όποια μεταβολή υπήρξε στα ήδη υπάρχοντα ενημερώνοντας την κατάσταση τους στην τρέχουσα χρήση.

Δηλώνετε μόνο τον αριθμό εταιρείας της προηγούμενης χρήσης και
επιβεβαιώνετε την επιλογή.

Προσοχή !!! πριν την μεταφορά αξιογράφων πρέπει οπωσδήποτε
να κάνετε Backup την εταιρεία που θα δεχθεί την μεταφορά.
Η διαδικασία αυτή δεν κάνει λογιστικές εγγραφές διότι αυτές θα
μεταφερθούν με την λογιστική μεταφορά του καθολικού.