Προσοχή αν αλλάξετε τα ταμεία του εργαζόμενου στο μέσο της χρονιάς!!
Όταν αλλάζετε τα ταμεία μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου από κάποιον μήνα και μετά, τότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί αν χρειαστεί να υπολογιστούν αναδρομικά εισφορών για εκείνα τα ταμεία, που τώρα δεν υπάρχουν μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου. Το πρόγραμμα ΔΕΝ θα «Δει» εκείνο το παλαιό ταμείο μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου, και θα υπολογίσει αναδρομικά εισφορών μόνο για το νέο ταμείο. Θα πρέπει να υπολογίσετε εσείς τα αναδρομικά του πρώτου ταμείου και να τα βάλετε «φυτευτά, με το χέρι».

Ακόμα, θα προσέξετε αν έχετε βάλει κι άλλα ταμεία στα «Πρόσθετα ταμεία» , που τα έχετε ξεχάσει. Τότε αυτά θα εμφανιστούν στην ΑΠΔ. Αν λοιπόν δείτε στην ΑΠΔ και στην κίνηση μισθοδοσίας κρατήσεις σε ταμεία που δεν έχετε βάλει στον εργαζόμενο, θα ελέγξετε στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά, στα Ταμεία, τα Πρόσθετα ταμεία για να δείτε αν εκεί υπάρχει κάποιο «ξεχασμένο» ταμείο.