Έχετε έναν εργαζόμενο που έχετε υπολογίσει την μισθοδοσία του με κάποια συγκεκριμένα ταμεία όπως τα είχε μέσα στην καρτέλα του. Τώρα βάζετε νέα ταμεία μέσα στην καρτέλα του, πηγαίνετε στην κίνηση μισθοδοσίας και κάνετε επανυπολογισμό. Θα αλλάξουν τα ταμεία και ο υπολογισμός εισφορών τους;
Όχι, με τον επανυπολογισμό δεν αλλάζουν και τα ταμεία που υπήρχαν στην κίνηση καθώς και οι εισφορές τους (επίσης δεν εμφανίζονται στο ταμπελάκι Παράμετροι).
Θα πρέπει είτε να διαγράψετε τις κινήσεις και να τις ξανά περάσετε, είτε από την Μισθοδοσία περιόδου > Παράμετροι να τρέξετε “Φόρτωση”. Εννοείται ότι σε κάθε κίνηση η εφαρμογή κρατάει τα ταμεία, οπότε αν τα αλλάξετε από κάποιον μήνα και μετά, να μπορείτε να βλέπετε σε κάθε κίνηση τα ταμεία με τα οποία υπολογίστηκε η μισθοδοσία.