Θα δείτε αν έχετε περάσει ΠΡΙΜ, Επίδομα Ισολογισμού ή Αναδρομικά, όπου και τα έχετε «Απλώσει», τα έχετε επιμερίσει σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Θα δείτε αν στην περίοδο επιμερισμού υπήρχαν κάποια ταμεία σε κάποιους εργαζόμενους, και είχαν παρακρατηθεί κανονικά εισφορές σε αυτά, αν δηλαδή είχατε «τρέξει» μισθοδοσίες. Αν τώρα τα ταμεία αυτά δεν υπάρχουν μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου (διαγράφτηκαν ή αντικαταστάθηκαν) τότε το πρόγραμμα δεν «βρίσκει» αυτά τα ταμεία ώστε να πιστώσει το λογιστικό άρθρο με τις οφειλόμενες εισφορές στα ταμεία αυτά. Θα χρεώσει όμως κανονικά τον λογαριασμό των εργοδοτικών εισφορών στην χρέωση, με αποτέλεσμα να σας εμφανίζεται αυτή η ασυμφωνία του λογιστικού άρθρου.
Αυτό συνήθως γίνεται όταν υπάρχουν συγχωνεύσεις ή αλλαγές ταμείων.
Θα πρέπει να επιμερίσετε το ΠΡΙΜ, τα Αναδρομικά, ή το Επίδομα Ισολογισμού σε περίοδο όπου είχατε κανονικά τα ταμεία του εργαζόμενου, πριν δηλαδή αυτά βγουν από την καρτέλα του ή αντικατασταθούν. Διαφορετικά θα πρέπει να βρείτε εσείς ποιο είναι αυτό το ποσό των εισφορών που λείπει για να εξισωθεί το άρθρο ( θα είναι η διαφορά χρέωσης με πίστωση) και να βρείτε και για ποια ταμεία πρόκειται, ώστε να συμπληρώσετε το άρθρο σας στο λογιστικό σας πρόγραμμα.

Αν αλλάξετε στον εργαζόμενο κάποιο ταμείο (το διαγράψετε ή το αντικαταστήσετε στην καρτέλα του), τότε θέλει προσοχή σχετικά με το λογιστικό σας άρθρο, στην περίπτωση που θα έχετε μελλοντικά ΠΡΙΜ Επίδομα Ισολογισμού ή Αναδρομικά.
Θα δείτε αν έχετε περάσει ΠΡΙΜ, Επίδομα Ισολογισμού ή Αναδρομικά, όπου και τα έχετε «Απλώσει», τα έχετε επιμερίσει σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Θα δείτε αν στην περίοδο επιμερισμού υπήρχαν κάποια ταμεία σε κάποιους εργαζόμενους, και είχαν παρακρατηθεί κανονικά εισφορές σε αυτά, αν δηλαδή είχατε «τρέξει» μισθοδοσίες. Αν τώρα τα ταμεία αυτά δεν υπάρχουν μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου (διαγράφτηκαν ή αντικαταστάθηκαν) τότε το πρόγραμμα δεν «βρίσκει» αυτά τα ταμεία ώστε να πιστώσει το λογιστικό άρθρο με τις οφειλόμενες εισφορές στα ταμεία αυτά. Θα χρεώσει όμως κανονικά τον λογαριασμό των εργοδοτικών εισφορών στην χρέωση, με αποτέλεσμα να σας εμφανίζεται αυτή η ασυμφωνία του λογιστικού άρθρου.
Αυτό συνήθως γίνεται όταν υπάρχουν συγχωνεύσεις ή αλλαγές ταμείων.
Θα πρέπει να επιμερίσετε το ΠΡΙΜ, τα Αναδρομικά, ή το Επίδομα Ισολογισμού σε περίοδο όπου είχατε κανονικά τα ταμεία του εργαζόμενου, πριν δηλαδή αυτά βγουν από την καρτέλα του ή αντικατασταθούν. Διαφορετικά θα πρέπει να βρείτε εσείς ποιο είναι αυτό το ποσό των εισφορών που λείπει για να εξισωθεί το άρθρο ( θα είναι η διαφορά χρέωσης με πίστωση) και να βρείτε και για ποια ταμεία πρόκειται, ώστε να συμπληρώσετε το άρθρο σας στο λογιστικό σας πρόγραμμα.