Έχετε έναν εργαζόμενο που ασφαλίζεται σε δύο συγκεκριμένα ταμεία, το κύριο του ΙΚΑ και ένα επικουρικό. Έχετε τρέξει μισθοδοσίες από τον 1ο έως και τον 5ο μήνα. Στον 5ο μήνα ο εργαζόμενος αποχωρεί από την εταιρία σας χωρίς να έχει λάβει ακόμα το Δώρο Χριστουγέννων (ή Πάσχα). Στη συνέχεια, πχ για τον 6ο μήνα τα ταμεία του εργαζόμενου αλλάζουν και συγχωνεύονται σε ένα και μοναδικό νέο ταμείο. Καταργείται το παλαιό ταμείο, και το ΙΚΑ και το επικουρικό και ενοποιούνται σε νέο ταμείο. !! Είναι το ίδιο ταμείο, απλά ενοποιήθηκε.
Όταν θα πάτε να υπολογίσετε το Δώρο οι κρατήσεις θα γίνουν στο παλαιό ή στο νέο ταμείο όπως πρέπει;

Υπάρχουν τα εξής σενάρια: Αν τα προϋπάρχοντα ταμεία τα διαγράψατε μέσα από την Διαχείριση Ταμείων και τα έχετε αφήσει στην καρτέλα του εργαζόμενου, όταν θα πάτε να υπολογίσετε το Δώρο θα σας εμφανιστεί το μήνυμα; «Προσοχή!! Ελλειπή Στοιχεία Ταμείων – Ιστορικών». Δεν συνίσταται να διαγράψετε τα ταμεία και μέσα από την Διαχείριση Ταμείων.
Αν θα διαγράψετε τα ταμεία από τον εργαζόμενο και περάσετε το καινούργιο, χωρίς όμως να τα σβήσετε από τα ταμεία, (από τις Κύριες Εργασίες > Διαχείριση Ταμείων) τότε: Στο Δώρο θα υπολογιστούν κανονικά οι εισφορές για το νέο ταμείο στο οποίο θα ανήκει ο εργαζόμενος. Απλά θα πρέπει να θυμηθείτε κατά την αλλαγή του ταμείου (π.χ. στον 6ο μήνα) να πάτε να το αλλάξετε και στους εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει.
Έτσι όταν τους υπολογίσετε τα δώρα τους και όποια άλλη υποχρέωση έχετε, θα παρακρατηθούν οι εισφορές σε αυτό το νέο ταμείο(στο σωστό) και όχι στο παλαιό.