Πώς μπορείτε να αλλάζετε τα ποσά της Προσωρινής του φόρου ώστε να την μειώνετε σε κάποιο δίμηνο και να την αυξάνετε σε κάποιο άλλο ή το αντίθετο;
Θα πάτε στα στοιχεία της εταιρίας, στην Μεταβολή (ή στην Εισαγωγή), στο ταμπελάκι Προσωρινές. Κάνετε κλικ στο πλήκτρο οθόνης Προσ/νες, και σας εμφανίζεται το σχετικό πινακάκι, το οποίο περιλαμβάνει και στήλη Μισθωτών.

Σε αυτόν τον πίνακα βάζετε «φυτευτά» τον φόρο του αντίστοιχου διμήνου για ελευθέρους, τρίτους και επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να τους ανοίξετε σαν εργαζόμενους μέσα στο πρόγραμμα και απλά βάζετε εσείς τα ποσά και τους φόρους για να ενημερωθεί η Προσωρινή του φόρου. Η Βεβαίωση Αποδοχών ΔΕΝ θα βγει όμως αυτόματα

Στην στήλη όμως των Μισθωτών, ΔΕΝ καταχωρείτε τους μισθωτούς που επιθυμείτε να βγάλετε τον φόρο χωρίς να τον έχετε ανοίξει σαν εργαζόμενο. Από εδώ αλλάζετε τον φόρο της Προσωρινής (με δική σας ευθύνη, και με πολύ προσοχή), ώστε να τον μειώσετε τώρα και να τον αυξήσετε σε μία μελλοντική προσωρινή, ή το αντίθετο. Οι εργαζόμενοι υπάρχουν, έχετε τρέξει τις κινήσεις, και έχει ενημερωθεί και ο εσωτερικός πίνακας της οριστικής.