Πώς μπορώ αυτόματα να αλλάξω την κατηγορία ΦΠΑ στα είδη μου ή σε μέρος αυτών;
Από την επιλογή 3.3.5

Στο πεδίο Αλλαγή κατηγορίας ΦΠΑ Ο/Ν απαντάτε Ν και στο πεδίο από κατηγορία δίνετε την υπάρχουσα βάσει του πίνακα των ΦΠΑ (πχ 1=23% 2=13% 3=6.5% 4=0%) 1 και στο πεδίο Σε κατηγορία δίνετε το 2 και στην μάσκα μπορείτε να δώσετε μέρος των ειδών πχ εάν αρχίζουν ένα μέρος των ειδών σας με κωδικό 10 όπου έχουν ΦΠΑ 23% δηλαδή κατηγορία 1 τα είδη θα αλλάξουν αυτόματα σε κατηγορία 2 δηλαδή 13%.