Πώς μπορώ να ελέγχω την ενημέρωση αποθήκης και λογιστικής στην τιμολόγηση (1.1);
Στην επιλογή 1.1

Με ALT+R στα πεδία Ενημέρωση Αποθήκης και Ενημέρωση Λογιστικής
με τιμή (2) διακόπτεται η σύνδεση με Αποθήκη και Λογιστική με (1) ενημερώνει και μπορείτε να αλλάξετε τα πεδία και με (0 μηδέν) πάντα είναι (Ν) και τα πεδία δεν μπορείτε να τα αλλάξετε..