Δεν συμφωνούν οι μικτές αποδοχές με το ασφαλιστέο ποσό πoυ εμφανίζει η ΑΠΔ. Η διαφορά είναι μεγάλη. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Υπάρχει το ενδεχόμενο να άλλαξαν τα ποσοστά του ταμείου για εκείνον τον μήνα οπότε ο συντελεστής με τον οποίον διαιρείται το ποσό της εισφοράς (το οποίο όμως είχε υπολογιστεί με τον λανθασμένο συντελεστή) να δώσει άλλο ασφαλιστέο ποσό. Κρατάει λοιπόν τις λανθασμένες εισφορές ως ποσό, το υπολογίζει όμως με τον σωστό συντελεστή, άρα θα αλλάξει το ασφαλιστέο ποσό το οποίο και δεν θα συμφωνεί με το μικτό της κίνησης.
Γενικά η ΑΠΔ παράγεται από την κίνηση μισθοδοσίας, αλλά κάνει έλεγχο και το ασφαλιστέο ποσό που θα φανεί στην ΑΠΔ προκύπτει από την διαίρεση του ποσού των εισφορών με τον συντελεστή του ταμείου.

Παράδειγμα:
Έστω ότι εργαζόμενος έχει τον Ειδικό λογαριασμό ξενοδοχοϋπαλλήλων ν.36 στην ΑΠΔ. Οι εισφορές του είναι 0,40% για τον εργαζόμενο και 0,80% για τον εργοδότη. Έστω αποδοχές του εργαζόμενου 1431€ μικτά.

Αν εκ παραδρομής θεωρηθεί ότι οι συντελεστές τους αυξάνονται κατά 50% τότε θα γίνει: 0,90% για εργαζόμενο και 1,2% για εργοδότη. (στο ταμείο θα ανοίξει νέα σειρά με την αλλαγή, πχ από τον 9ο μήνα του έτους).
Τρέχετε την κίνηση του Σεπτεμβρίου και είναι πχ για τον εργαζόμενο: 1431€ * 0,90% =12,88€.

Τώρα διαπιστώθηκε ότι σε αυτό το ταμείο δεν υπάρχει αύξηση του 0,5%, άρα μέσα στην καρτέλα του ταμείου τα ποσοστά επανέρχονται στο 0,40% και στο 0,80%.

ΔΕΝ ξαναϋπολογίζετε τις κινήσεις, και παίρνετε την ΑΠΔ, η οποία όμως τώρα για τον μήνα αυτό «βλέπει» ως ποσοστά του ταμείου τα διορθωμένα, δηλαδή το 0,4% και το 0,80%. Όμως μέσα από την κίνηση «βλέπει» ως ποσό κρατήσεων πχ για τον εργαζόμενο το 12,88€. Άρα το ασφαλιστέο ποσό που θα εμφανιστεί στην ΑΠΔ θα είναι: 12,88€ / 0,40% = 3220€ και ΟΧΙ τα 1431€.

Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε επανυπολογισμό των κινήσεων μισθοδοσίας, ή να τις διαγράψετε και να τις ξανά περάσετε.