Παίρνετε την προσωρινή δήλωση του ΦΜΥ αλλά θέλετε να παρέμβετε στα ποσά που εμφανίζονται (είτε να αυξήσετε είτε να μειώσετε τον φόρο). Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό;
Έχετε δύο επιλογές: Είτε να πάτε σε έναν εργαζόμενο και να μεταβάλετε τον φόρο που έχει υπολογίσει το πρόγραμμα κατά το ποσό του φόρου που επιθυμείτε να μεταβληθεί. Μόλις πάρετε την προσωρινή σας δήλωση του φόρου, με τα ποσά που επιθυμείτε, θα πρέπει να ξανά φτιάξετε τον φόρο στον εργαζόμενο, που τον μεταβάλατε.
Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εικονικό εργαζόμενο και να του βάλετε τον φόρο που επιθυμείτε (ή να τον τοποθετήσετε με αρνητικό ποσό αν επιθυμείτε να μειωθεί ο φόρος). Μόλις πάρετε την προσωρινή σας δήλωση του φόρου με τα ποσά που επιθυμείτε, θα διαγράψετε αυτόν τον εργαζόμενο.
! Προσοχή: Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να δείτε πώς θα επηρεαστεί και η Οριστική δήλωση που θα κάνετε. Αν θα πρέπει να επηρεαστεί και η Οριστική Δήλωση, τότε ίσως θα πρέπει να αφήσετε μόνιμα τις μεταβολές που κάνατε προηγουμένως.