Μέσα στα στοιχεία του Ε5 στα στοιχεία της εταιρίας, πού είναι ο κωδικός 801, Ακαθάριστα έσοδα χρήσης άρθρου 15 ν. 3296/04;
Σε αυτόν τον κωδικό γράφουμε τα ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την διαδικασία της αυτοπεραίωσης για τις υπαγόμενες σε αυτήν δραστηριότητες.
Τα έσοδα αυτά μεταφέρονται από τον κωδικό 103 του πίνακα Ι’ του εντύπου Ε3.