Έχετε εργαζόμενους οι οποίοι είναι αφορολόγητοι, δεν είχανε φόρο οι μισθοδοσίες τους. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα φαίνονται στην Οριστική δήλωση και στον Αναλυτικό πίνακα;

Στον Αναλυτικό Πίνακα και στην Οριστική (και στον συνολικό αριθμό των εργαζόμενων) φαίνονται και αυτοί οι οποίοι είναι αφορολόγητοι .