Έχετε εργαζόμενο που σε κάποιον μήνα του κρατούσε φόρο και τώρα δεν του κρατάει. Είχε αφορολόγητο 5000€ και τώρα έχει 9000€ αλλά και στις δύο περιπτώσεις θα έπρεπε να του κρατάει φόρο, οι αποδοχές του είναι φορολογητέες. Τι θα πρέπει να προσέξετε;

Θα πάτε στην μισθοδοσία περιόδου στον μήνα που σας κράτησε φόρο στις Παραμέτρους και θα δείτε στο Αφορολόγητο 5000 αν έχει Ναι ή Όχι. Αν έχει Ναι τότε σημαίνει ότι ο φόρος του τότε κρατήθηκε με 5000€. Όμως μετά, στον επόμενο μήνα μπορεί να πρέπει να κρατηθεί ο φόρος με αφορολόγητο 9000€ (αν έχει βγει εγκύκλιος και ενημερώθηκε από τις εκδόσεις του προγράμματος).