Οι αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση του εργαζόμενου αυξήθηκαν. Υπολογίζετε τα αναδρομικά αλλά είναι μηδενικά, το πρόγραμμα δεν υπολογίζει αναδρομικά. Γιατί γίνεται αυτό;

Μπορεί ενώ αυξήθηκαν οι αποδοχές της σύμβασης να μην ισχύουν με αναδρομική ισχύ.

Για το αν θα δώσετε αναδρομικά για αυτή την αύξηση θα πρέπει να δείτε τι προβλέπει η σύμβαση. Πάντως δεν αποτελεί πάγιο κανόνα ότι αφού αυξήθηκε η σύμβαση θα πρέπει οπωσδήποτε να υπολογίσετε αναδρομικά. Μπορεί οι αυξήσεις να μην ισχύουν με αναδρομική ισχύ (κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τις συμβάσεις που ανανεώνονται στην αρχή του κάθε έτους). Συνήθως τα αναδρομικά θα πρέπει να υπολογιστούν για τις αυξήσεις των συμβάσεων που γίνονται τον Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο- Σεπτέμβριο.

Μπορείτε πάντως να κάνετε και τον Έλεγχο Αναδρομικών: Εκτυπώσεις > Εκτυπώσεις Ελέγχου > Έλεγχος Αναδρομικών.

Σημειώνεται όμως ότι εδώ το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει τα αναδρομικά που δικαιούται να πάρει ο εργαζόμενος αυστηρά με βάση την σύμβαση. Αν εσείς τον εργαζόμενο τον αμείβετε με παραπάνω αποδοχές από την σύμβαση, ή του δίνετε εξωτερικό επίδομα αυτά δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Άπαξ και από την σύγκριση των συμβάσεων το πρόγραμμα δει διαφορές, θα σας εμφανίσει τον εργαζόμενο σε αυτόν τον Έλεγχο Αναδρομικών. Προϋποθέτει δηλαδή ο Έλεγχος αναδρομικών ότι ο εργαζόμενος είναι συνδεδεμένος με σύμβαση, και ότι το πρόγραμμα είναι ενημερωμένο με την τελευταία έκδοση (ώστε να συγκρίνει τις νέες με τις προηγούμενες αποδοχές για να σας βγάλει τον εργαζόμενο ως συνιστώμενο για αναδρομικά).