Άδεια λόγω ασθένειας εξαρτωμένων μελώνΟ κάθε εργαζόμενος μπορεί να πάρει άδεια -6- ημέρες στο ημερολογιακό έτος για ασθένεια εξαρτώμενων μελών (εφάπαξ ή τμηματικά). Αν προστατεύει -2- μέλη τότε είναι -8- ημέρες το έτος, και αν προστατεύει τρία ή περισσότερα τότε είναι 12 ημέρες.