Ένας εργαζόμενος αποχωρεί στα μέσα του έτους. Τρέχετε την Μη Ληφθείσα άδεια και σας την υπολογίζει ολόκληρη (μέχρι το τέλος του έτους) και όχι μέχρι τον μήνα που ήταν στην εταιρία.
Επίσης έχετε εργαζόμενη που είναι έγκυος, δεν έχει δουλέψει καθόλου μέσα στο έτος, τρέχετε άδεια ληφθείσα και επίδομα αδείας. Πάλι της υπολογίζει όλη την άδεια και το επίδομα (παρ’ότι δεν έχει εργαστεί μέσα στο έτος).

Αν ο εργαζόμενος έχει μπει στο 3ο έτος εργασίας του την δικαιούται ολόκληρη ( και την άδεια και το επίδομα αδείας).
Το ίδιο και για την εγκυμονούσα.