Τρέχετε Άδεια ληφθείσα και Τακτικές, αλλά παρατηρείτε ότι ο φόρος στις τακτικές είναι πολύ αυξημένος. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Θα δείτε το Επίδομα αδείας. Αν σε αυτό για κάποιο λόγο δεν έχει υπολογιστεί φόρος, τότε το πρόγραμμα θα τον έχει «μαζέψει» στις Τακτικές αποδοχές. Παρακαλούμε διαγράψτε την κίνηση του Επιδόματος αδείας και ξανά τρέξτε την, ώστε να υπολογιστεί σωστά ο φόρος. Στη συνέχεια υπολογίστε κανονικά τις τακτικές και την άδεια ληφθείσα, και ο φόρος θα είναι σωστά υπολογισμένος.

Στις τακτικές και στην άδεια ληφθείσα η εφαρμογή θα υπολογίσει τον φόρο στο σύνολό του, στις τακτικές.